Thứ 5, 25/07/2024
Hà Nội, 31 °C / 27 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624
Hà Nội, 31 °C / 27 - 31 °C

icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:
icon-zalo

UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp

Updated: 10:17, 31/01/2024

BẮC GIANG - Chiều 30/1, UBND tỉnh Bắc Giang và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024.  

Chú thích

Các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong toàn ngành tuyên giáo, các cơ quan khối tuyên truyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về các dự án lớn, trọng điểm, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh

Sau 3 năm triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW, sự phối giữa ban tuyên giáo các cấp với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp cùng cấp đã đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KT-XH, các dự án lớn, trọng điểm, của tỉnh được chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Phối hợp chặt chẽ trong nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình giải quyết xử lý các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường... Từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị từng đơn vị cần bám sát nội dung phát triển KT-XH của tỉnh để tuyên truyền đúng, trúng và sát thực tế. Phát huy cao độ phương tiện, lực lượng để tuyên truyền, nhất là hệ thống tuyên giáo, cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã. Làm tốt công tác phối hợp, nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội, đặc biệt là vấn đề nóng, phức tạp trên địa bàn. Có đầu mối phối hợp để chuyển tải thông tin, giải quyết nhanh các vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Tăng cường nắm bắt, định hướng tuyên truyền các vấn đề phức tạp. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng khi triển khai các dự án.

Định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của tỉnh, các sự kiện quan trọng, vấn đề phức tạp.

Chia sẻ:
icon-zalo
Chủ đề:
ubnd-tinh-bac-giang-va-ban-tuyen-giao-tinh-uy-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-101615.html

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...