Thứ 5, 25/07/2024
Hà Nội, 31 °C / 27 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624
Hà Nội, 31 °C / 27 - 30 °C

icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:
icon-zalo

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Updated: 14:53, 12/03/2024

BẮC GIANG - Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới...

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác PCCC&CNCH, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ,... nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH trong quá trình phát triển KT-XH; những tác hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra và việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân... Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên việc thực hiện công tác PCCC&CNCH, trong đó phải đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tiếp cận và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Xác định PCCC&CNCH là nhiệm vụ quan trọng cần đặc biệt quan tâm trong quá trình phát triển KT-XH. Lấy việc chủ động phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”; thường xuyên rà soát, cảnh báo những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao gắn với tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH để chủ động đối phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC&CNCH; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý về công tác PCCC, để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động, bình xét thi đua của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Chia sẻ:
icon-zalo
Chủ đề:
tang-cuong-su-lanh-dao-cua-cac-cap-uy-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chay-chua-chay-122750.html

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...