Thứ 5, 25/07/2024
Hà Nội, 31 °C / 27 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624
Hà Nội, 31 °C / 27 - 31 °C

icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:
icon-zalo

Bắc Giang phát triển các khu công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư

Updated: 10:29, 24/02/2024

BẮC GIANG - Phát triển công nghiệp được tỉnh Bắc Giang xác định là một trong 3 trụ cột phát triển toàn diện các ngành kinh tế. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) để tạo lợi thế thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Ông Đào Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã trao đổi một số nội dung xung quanh vấn đề này.

BẮC GIANG - Phát triển công nghiệp được tỉnh Bắc Giang xác định là một trong 3 trụ cột phát triển toàn diện các ngành kinh tế. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN) để tạo lợi thế thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Ông Đào Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã trao đổi một số nội dung xung quanh vấn đề này.

Chú thích

Chia sẻ:
icon-zalo
bac-giang-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-tao-dong-luc-thu-hut-dau-tu-102716.html

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...